11 cat 12 cat 21 cat 13 cat 22 cat 24 cat Edublocs 23 cat 25 cat 31 cat Oferta d'objectes Fitxa de dades 26 cat 32 cat 41 cat Programacio del curs Questionari inicial
33 cat Proposta itinerari de l'alum... ENVIAR ACTIVITAT 51 cat 11 esp Per afegir blocs al PLE Pablo Rivera 12 esp 21 esp Carles Lindín Tecn.Dig. para transformar 13 esp 22 esp 24 esp Antonio Bartolomé 23 esp 25 esp 31 esp Aules 26 esp 32 esp 41 esp consulta alumno en blockchain 33 esp 51 esp